KFC DAMME, voetbal voor iedereen

wat bij een ongeval ?

1. Contacteer het secretariaat

Verwittig Uw trainer of afgevaardigde, & download een formulier “Aangifte vanongeval” hier.

Verstuur deze naar het secretariaat per email. Indien mogelijk maken we onmiddellijk een aanvraag ongevallen op. Hierna krijgt u een ingevuld exemplaar per mail, met volgnummer om mee te nemen naar de dokter.

Graag duidelijk vermelden:

  • Van de omstandigheden ( hoe is het ongeval gebeurd? )
  • Wanneer voorgevallen ( tijdens training van of wedstrijd op ?? )
  • Indien voorzien, …naam van uw hospitaal verzekeraar en polis nummer.

2. Ga langs bij de dokter

Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst.


3. Administratie

Belangrijk! Laat het formulier invullen door de dokter:

  • Vul de beschrijving van het ongeval in!
  • Het formulier moet ondertekent zijn door het slachtoffer of ouder!
  • Kleef er een mutualiteitsklever op!

Indien nodig, vraag de dokter om het aantal kinebehandelingen in te vullen. Let op: de verzekering van de K.B.V.B. betaalt enkel het aantal kinebehandelingen terug welke aangevraagd werden. Bij verlenging van het aantal kinebehandelingen steeds een nieuw voorschrift binnen brengen op het secretariaat alvorens met eennieuwe reeks behandelingen te starten.

Dien het correct ingevulde formulier in ten laatste 20 dagen na het ongeval.
Zo kan alles op tijd ingediend worden bij de voetbalbond.


4. Terugbetaling

Na einde van de behandeling, dienen alle onkostennota's en het verkregen formulier van de
KBVB terug bezorgd te worden aan het secretariaat Deze maakt uw
dossier dan over aan de KBVB voor terugbetaling van de onkosten.