KFC DAMME, voetbal voor iedereen

Onze kernwaarden

HET KFC Damme DNA


  1. Positief: Bij KFC Damme streven we ernaar om altijd een positieve en constructieve benadering te hanteren, zowel binnen als buiten het veld. We geloven dat een optimistische instelling en een opbouwende houding een essentiële basis vormen voor groei en succes. We moedigen positieve communicatie, aanmoediging en respect voor elkaar aan, en werken samen aan een stimulerende en inspirerende omgeving voor alle betrokkenen.

  2. Betrokken: Betrokkenheid is het hart van onze voetbalvereniging. We hechten waarde aan een hechte gemeenschap waarin spelers, trainers, ouders, supporters en vrijwilligers zich gewaardeerd voelen en zich actief kunnen inzetten voor de club. Door betrokken te zijn bij elkaars welzijn, prestaties en ontwikkeling, bouwen we aan duurzame relaties en een gevoel van samenhorigheid dat ons verbindt als één team.

  3. Ambitieus: KFC Damme omarmt een cultuur van ambitie en groei. We streven ernaar om steeds hogere doelen te bereiken, zowel op sportief gebied als binnen onze gemeenschap. Door onze spelers, trainers en alle betrokkenen te stimuleren om hun volledige potentieel te benutten, willen we onszelf voortdurend verbeteren en blijven groeien als individuen en als team.

  4. Integer: Integriteit staat centraal in alles wat we doen bij KFC Damme. We handelen eerlijk, transparant en met respect voor ethische normen. Zowel op als buiten het veld streven we ernaar om verantwoordelijk te handelen en het juiste te doen, zelfs als niemand kijkt. Onze integere benadering is de ruggengraat van ons succes en onze reputatie als een vereniging die geworteld is in waarden en principes.

Het KFC Damme DNA vertegenwoordigt onze identiteit als voetbalvereniging en vormt de leidraad voor al onze activiteiten en beslissingen. Samen vormen deze kernwaarden de basis voor een positieve, betrokken, ambitieuze en integer gemeenschap waarin voetbalplezier, persoonlijke ontwikkeling en sportief succes hand in hand gaan.