KFC DAMME, voetbal voor iedereen

GEDRAGSCODE

 TRAINERS


 1. Voorbeeldfunctie:
  • Kom altijd op tijd voor trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.
  • Rook niet in de kleedkamer en op het terrein, aangezien dit een gezonde en respectvolle omgeving bevordert.
  • Spreek en gedraag je altijd correct en respectvol naar alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de vereniging.
 2. Aandacht voor alle spelers:
  • Geef aandacht aan al je spelers, ongeacht hun niveau of prestatie. Moedig hun persoonlijke ontwikkeling aan en motiveer hen om hun best te doen.
  • Zorg voor een positieve en ondersteunende omgeving waarin spelers zich gewaardeerd voelen.
 3. Respect voor scheidsrechters:
  • Val de scheidsrechter nooit aan, ongeacht de beslissingen die worden genomen. Toon respect voor hun rol en besluitvorming.
 4. Nakomen van afspraken:
  • Houd je aan alle afspraken en regels die gelden binnen de vereniging en met je spelers.
  • Wees transparant en eerlijk in je communicatie.
 5. Communicatie met ouders, spelers en bestuur:
  • Sta open voor gesprekken met ouders, spelers en bestuursleden. Luister naar hun zorgen en ideeën en neem deze serieus in overweging.
  • Bij conflicten of vragen kun je altijd terecht bij de jeugdvoorzitter en de jeugdcoördinator.
 6. Zorg voor materiaal en uitrusting:
  • Draag zorg voor het materiaal en de uitrusting van de vereniging. Behandel alles met respect en meld eventuele schade of tekorten aan het bestuur.
 7. Actief in het verenigingsleven:
  • Als trainer ben je ook betrokken bij het verenigingsleven van KFC Damme. Toon je engagement en draag bij aan activiteiten en initiatieven van de club.

Sportieve taken:

 1. Missie en visie:
  • Als trainer ga je akkoord met de missie en visie van de vereniging. Draag deze uit en werk eraan om de doelstellingen van de club te bereiken.
 2. Vermijd openbare kritiek:
  • Weerhoud je van openbare kritiek op collega-trainers en bestuursleden. Bespreek eventuele zorgen intern en constructief.
 3. Trainersvergaderingen:
  • Probeer altijd aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen. Dit bevordert een goede samenwerking en afstemming tussen trainers en het bestuur.
 4. Opleidingsplan:
  • Werk volgens het opleidingsplan dat is opgesteld door het bestuur. Dit zorgt voor een gestructureerde en samenhangende ontwikkeling van spelers binnen de club.

Deze gedragsregels helpen trainers om zich professioneel te gedragen, een positieve invloed te hebben op hun spelers en een bijdrage te leveren aan een gezonde en sportieve omgeving binnen voetbalvereniging KFC Damme.