KFC DAMME, voetbal voor iedereen

GEDRAGSCODE

 Voor supporters 


 1. Sportief gedrag:

  • Toon altijd sportief gedrag, zowel binnen als buiten de accommodatie. Respecteer de tegenstanders, scheidsrechters en medesupporters.
 2. Steun en aanmoediging:

  • Steun de A-kern spelers van KFC Damme door hen positief aan te moedigen, ongeacht de wedstrijduitslag.
  • Moedig alle spelers aan, zowel de basisopstelling als de invallers.
 3. Geen negatieve aanmoediging:

  • Onthoud je van negatieve aanmoediging, zoals schreeuwen of negatieve opmerkingen maken naar spelers, trainers, scheidsrechters of andere supporters.
 4. Respecteer beslissingen:

  • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter, ook als je het er niet mee eens bent. Vermijd het beledigen of bedreigen van scheidsrechters.
 5. Geen discriminerend gedrag:

  • Discriminerend gedrag op basis van ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of andere kenmerken wordt niet getolereerd.
 6. Alcohol en roken:

  • Respecteer de regels met betrekking tot alcoholgebruik. Het is verboden te roken in en rondom de accommodatie.
 7. Opruimen en netheid:

  • Ruim na afloop van de wedstrijden je eigen afval op en zorg ervoor dat alles netjes blijft.
 8. Privéaangelegenheden:

  • Respecteer de privacy van spelers en stafleden. Bespreek geen privéaangelegenheden van spelers en staf met anderen.
 9. Gedragen als ambassadeurs:

  • Als supporters van KFC Damme fungeer je als ambassadeurs van de club. Gedraag je op een manier die de club en het voetbal in het algemeen positief vertegenwoordigt.
 10. Positieve sfeer:

  • Draag bij aan een positieve sfeer rond het veld en stimuleer een gezonde supporterscultuur.
 11. Respecteer stadionregels:

  • Volg altijd de regels en richtlijnen die gelden in de infrastructuur van KFC Damme.
 12. Geen pyrotechniek:

  • Het afsteken van vuurwerk, fakkels of andere pyrotechnische middelen is ten strengste verboden.

Het naleven van deze gedragscode door supporters van de A-kern draagt bij aan een positieve en respectvolle supporterscultuur en creëert een aangename sfeer voor alle betrokkenen bij voetbalvereniging KFC Damme.