KFC DAMME, voetbal voor iedereen

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT


CLUB API


Een positief, veilig en open klimaat is essentieel binnen elke sportclub. Daarom hechten wij als club veel belang aan het creëren van een cultuur van openheid, waarin iedereen zich vrij voelt om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te melden.


Binnen onze club hebben we een Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) aangesteld. De Club-API is een toegankelijk aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers, bestuurders en andere betrokkenen die vragen, vermoedens of klachten hebben over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De Club-API zorgt tevens voor een duidelijke en daadkrachtige opvolging van incidenten.


In onze vereniging vervult Eddy Hoeman de rol van Club-API. Eddy luistert naar vragen en verhalen, en verwijst onze leden indien nodig door of geeft advies over mogelijke vervolgstappen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de Club-API zich niet inhoudelijk verdiept in de zaak of een waarheidsvindingstraject start."