KFC DAMME, voetbal voor iedereen

GEDRAGSCODE

 Voor supporters en ouders van onze (jeugd)spelers


  1. Steun voor de club en spelers:

   • Toon je steun voor KFC DAMME door aanwezig te zijn bij wedstrijden en clubactiviteiten.
   • Steun je zoon of dochter door actief aanwezig te zijn bij hun wedstrijden en trainingen.
  2. Sportief gedrag en aanmoediging:

   • Moedig alle spelers, zowel jeugdspelers van je eigen team als die van de tegenstanders, positief aan.
   • Toon respect voor alle spelers, trainers, scheidsrechters en medesupporters.
  3. Respecteer de kleedkamers:

   • De kleedkamers zijn uitsluitend voor spelers bestemd. Ouders en supporters dienen de kleedkamers niet te betreden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door de club.
  4. Geen inmenging in de coaching:

   • Laat de coaching en begeleiding van de spelers over aan de trainers en coaches. Vermijd ongevraagde instructies of kritiek tijdens de wedstrijden en trainingen.
  5. Geen negatieve aanmoediging:

   • Onthoud je van negatieve aanmoediging, zoals schreeuwen of negatieve opmerkingen maken naar spelers, trainers, scheidsrechters of andere supporters.
  6. Respecteer beslissingen:

   • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter, ook als je het er niet mee eens bent. Vermijd het beledigen of bedreigen van scheidsrechters.
  7. Opruimen en netheid:

   • Ruim na afloop van de wedstrijden en activiteiten je eigen afval op en zorg ervoor dat de omgeving netjes blijft.
  8. Communicatie met de club:

   • Ga bij vragen, zorgen of opmerkingen in gesprek met de jeugdvoorzitter, jeugdcoördinator of andere aangewezen clubvertegenwoordigers.
  9. Positieve ondersteuning:

   • Ondersteun de ontwikkeling van een positieve sportcultuur bij de club. Wees een voorbeeld voor andere supporters en ouders.
  10. Privéaangelegenheden:

   • Vermijd het bespreken van privéaangelegenheden van spelers, trainers of andere betrokkenen binnen de club met andere ouders of supporters.
  11. Privacy en toestemming:
   • Maak geen ongevraagde foto's of video's van spelers en deel deze niet op sociale media zonder toestemming van de betrokkenen.

  Het naleven van deze gedragscode door supporters en ouders draagt bij aan een positieve en respectvolle sportomgeving voor alle jeugdspelers en stimuleert een gezonde supporterscultuur bij voetbalvereniging KFC Damme.