KFC DAMME, voetbal voor iedereen

Futbalista


KFC Damme streeft ernaar een vooraanstaande positie te verwerven in Damme voor de ontwikkeling van meisjesvoetbal.


Ons hoofddoel in onze jeugdwerking is om naast jongens ook zoveel als mogelijk meisjes op een plezierige en sportieve manier te leren voetballen. Bij de jeugd staat het resultaat op de tweede plaats; het belangrijkste is dat iedereen de kans krijgt om te spelen. We hechten ook veel waarde aan het aanleren van sociale vaardigheden, zoals beleefdheid, respect voor anderen en teamgeest.